Virksomheder

For mig som coach er det vigtigt at få afklaret målsætningen med ledelsen inden coachingen af

medarbejderne påbegyndes, jeg lægger derfor stor vægt på af den enkelte virksomhed har lavet

deres forarbejde mht. præcis hvad det er de forventer forløbet ender ud i, så vi på et møde

sammen kan afstemme forventningerne til projektet. Ikke dermed sagt der ikke kan dukke

interessante ting op under vejs i processen der kan adresseres på et senere tidspunkt, det er bare

vigtigt at vi fra start har en strategi for hvem, hvorfor, hvordan og hvor længe coachingen skal

foregå og holder fast i denne.

Afhængigt af størrelsen på afdelingen der skal modtage coaching kan det kræves at den splittes

op i mindre grupper for at højne effekten af coachingen, der kan endvidere være tale om

forskellige grene indenfor samme virksomhed, her er det en nødvendighed at splitte de enkelte

afdelinger op da ”grønthandleren” og ”slagteren” sjældent er enige om hvad der kan være af

årsager til at tingene måske ikke fungerer optimalt, eller hvad en evt. løsning på dette kunne

være.

Et hvert virksomhedscoaching forløb med mig begynder altså med 1-2 indledende møder med

den ansvarlige leder, hvor der udveksles målsætninger og praktiske informationer.

Herefter påbegyndes coachingen af medarbejderne, afhængigt af ønsket længe, samt størrelsen

af projektet udbeder jeg mig normalt op følgende møder med ledelsen for at sikre at vi løbende

har en informations udveksling samt mulighed for at ændre forløb hvis dette kræves, dette foregår

typisk en gang om måneden.

Efter endt forløb foretages en evaluering imellem ledelsen og jeg, denne gentages yderligere en

måned efter afsluttet proces for på denne måde bedre kunne bedømme om forløbet har haft den

ønskede effekt.